230.000 
420.000 

Đèn led âm trần, panel

Đèn Panel 30x30cm 18w ánh sáng trắng

125.000 

Đèn led âm trần, panel

Đèn Panel 30x60cm 24w ánh sáng trắng

210.000 
250.000